Årsmøte oppdatering 25.01.2021

Alle styremedlemmer og varamedlemmer 2020 styret har informert om at de er villig til å ta gjenvalg og fortsette i styret for en ny valgperiode.

Årsmøte oppdatering 19.01.2021

Det er vervene leder, sekretær, vara kasserer, Cricket ansvarlig og ett fotballgruppe medlem som er til valg. Alle andre som har verv i dag har takket ja til gjenvalg. Vi oppfordrer Dere som ønsker å bidra klubben og kan påta de ledige vervene melde Deres interesse til klubben over e-mail til stscmail@gmail.com eller kontakte Sutharsan på 46607777 innen 31. Januar 2021.

Hilsen

Styret i Stovner Tamil Sports Club

19.01.2021

Velkommen til digitalt årsmøte 18.02.2021 kl 19:00

Årsmøte 2020 blir gjennomført som et digitalt årsmøte forhåpentligvis på plattformen Teams Torsdag, den 18. feb 2021 kl 18:00. Vi velger nye styremedlemmer på årsmøtet ! Det er tre styreroller (Leder og to styremedlemmer) som er på valg da de tre som sitter på disse rollene i dag stiller ikke til gjenvalg. Kandidater til styret bes sende e-post til stscmail@gmail.com eller kontakte Sutharsan på 46607777 Påmelding til Årsmøte: Medlemmer som ønsker å delta bes sende E-post med info om deres fulle navn, kontakt telefon, E-post til stscmail@gmail.com innen 31. Januar 2021. Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta på møtet, slik at vi ved behov kan oversende relevant informasjon om gjennomføringen av årsmøtet på forhånd, samt at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet.

Vel møtt!

Hilsen,

Styret i Stovner Tamil Sports Club

15.01.2021